اعضاء دبیرخانه کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سمت

اطلاعات تماس

دکتر نوشین ادیب

استادیار فارماسیوتیکس سازمان غذا و دارو

دبیر کمیته


مهندس لیلا پزشک

کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی

کارشناس مسئول دبیرخانه کمیته

pezeshk@nanohealth.ir

مهندس علی قاسم زاده

کارشناس ارشد مهندسی شیمی

کارشناس مسئول دبیرخانه کمیته

ghasemzadeh@nanohealth.ir

مهندس محمد حاجی ملک خیلی

کارشناس ارشد شیمی فیزیک

کارشناس امور پرونده ها

haji@nanohealth.ir