موافقت با اعطای مجوز به داروی ضدسوختگی
تاریخ خبر : 1391/10/10 تعداد بازدید : 5220 موضوع خبر : اخبار داخلی کمیته

در جلسه مورخ ششم دیماه سال 1391 کمیته فناوری نانو، موافقت با اعطای مجوز به فرآورده پماد موضوعی سوختگی کربن سلنیوم کمپلکس اعلام گردید.

در جلسه مورخ ششم دیماه سال 1391 کمیته فناوری نانو، وضعیت پرونده فرآورده پماد موضوعی سوختگی کربن سلنیوم کمپلکس شرکت رزفارمد را بررسی نمود. با توجه به ارائه و تایید  مطالعات بالینی فراورده فوق الذکر توسط کمیته تحقیقات بالینی سازمان غذا و دارو و تایید استفاده از فناوری نانو در تولید این فرآورده، کمیته فناوری نانو موافقت خود را با اعطای مجوز به این محصول اعلام نمود.

این مصوبه پس از طرح در کمیسیون قانونی سازمان غذا و دارو، روند اداری جهت اخذ مجوزهای لازم را طی خواهد نمود.

---

متن نظر