کارگاه جستجو و تحلیل پتنت
تاریخ خبر : 1391/09/08 تعداد بازدید : 5654 موضوع خبر : اخبار داخلی کمیته

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد علوم داوریی دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو کارگاهی تحت عنوان "جستجو و تحلیل پتنت" جهت آشنایی هر چه بیشتر شرکت ها با این مقوله برگزار می نماید.

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد علوم داوریی دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو کارگاهی تحت عنوان "جستجو و تحلیل پتنت" جهت آشنایی هر چه بیشتر شرکت ها با این مقوله برگزار می نماید. کارگاه فوق روز سه شنبه 28 آذرماه ساعت 9 الی 12 در محل آمفی تئاتر دانشکده داروسازی واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واقع در خیابان دکتر شریعتی، ابتدای خیابان یخچال برگزار می گردد. آقای دکتر درکوش، دانشیار فارماسیوتیکس و مدیر دفتر ثبت اختراعات دانشگاه علوم پزشکی تهران مدرس این کارگاه هستند.

جهت ثبت نام به ساختمان موسیوند دفتر باشگاه پژوهشگران جوان – خانم خنده روی مراجعه فرمائید ویا با شماره 22211419-021 تماس حاصل فرمائید ویا به آدرس maryam.khandehrou@yahoo.com ایمیل ارسال فرمائید.

---

متن نظر