انتخاب آقای دکتر عوادی به عنوان پژوهشگر برتر در جشنواره بین المللی جوایز تحقیق و توسعه ایران
تاریخ خبر : 1391/08/07 تعداد بازدید : 7998 موضوع خبر : اخبار نانوپزشکی داخلی

آقای دکتر محمدرضا عوادی عضو هیات علمی گروه نانوتکنولوژی واحد علوم دارویی که از اعضای اصلی کارگروه های تخصصی کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو می باشند؛ به عنوان پژوهشگر برتر در جشنواره بین المللی جوایز تحقیق و توسعه ایران انتخاب شدند.

هیات داوران دومین جشنواره بین المللی "جوایز تحقیق و توسعه ایران " آقای دکتر محمدرضا عوادی از اساتید هیات علمی واحد علوم دارویی که از اعضای اصلی کارگروه های تخصصی کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو نیز می باشند را به عنوان " پژوهشگر برتر " این جشنواره برگزیدند. در این جشنواره لوح سپاس همراه با تندیس یادبود و جایزه ویژه جشنواره به ایشان اهداء شد.

کمیته فناوری نانو این موفقیت را به ایشان تبریک می گوید.

http://92.61.190.3:82/showNews.aspx?id=3080

متن نظر