حضور کمیته فناوری نانو در سیزدهمین همایش علوم دارویی
تاریخ خبر : 1391/06/25 تعداد بازدید : 5747 موضوع خبر : اخبار داخلی کمیته

کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو به منظور اطلاع رسانی در مورد نحوه فعالیت این کمیته و شفاف سازی روندهای موجود به منظور اخذ مجوز محصولات مبتنی بر فناوری نانو با برپایی غرفه، در سیزدهمین همایش علوم دارویی ایران که در تاریخ 13 الی 16 شهریور ماه در دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید؛ شرکت نموده و فعال بود.

سیزدهمین همایش علوم دارویی ایران در تاریخ 13 الی 16  شهریور ماه توسط دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به همراه انجمن متخصصین علوم دارویی ایران برگزار گردید. در این همایش بیش از 1500 نفر از 20 استان کشور شرکت کرده بودند که از این میان یک سوم آنها را دانشجویان و مابقی را داروسازان و هیات های علمی دانشگاه ها تشکیل داده بودند. دبیرخانه این همایش حدود 1126 مقاله علمی را دریافت و از این تعداد حدود 1041 مقاله مورد پذیرش قرار گرفته؛ که در قالب 102 سخنرانی(شامل سخنرانی های کلیدی و سمپوزیوم ها) و 939 پوستر ارائه گردید.

کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو به منظور اطلاع رسانی در مورد نحوه فعالیت این کمیته و شفاف سازی روندهای موجود به منظور اخذ مجوز محصولات مبتنی بر فناوری نانو با برپایی غرفه، در این همایش شرکت نموده و فعال بود. در این همایش سرکار خانم دکتر اربابی، دبیر کمیته فناوری نانو و نیز خانم ها مهندس پزشک و دکتر مهدوی کارشناسان کمیته حضور داشتند. لازم به ذکر است که جناب آقای دکتر رضایت، رئیس کمیته و سرکار خانم دکتر اربابی از اعضای کمیته علمی این همایش نیز بودند.

سرکار خانم دکتر اربابی در روز چهارشنبه در برنامه سمپوزیوم  سیتوتوکسیسیتی و ضد سرطان سخنرانی را با موضوع ذیل ایراد نمودند که بسیار مورد توجه حاضرین قرار گرفت.

"Role of xenoestrogens and endocrine disrupting chemicals on the occurrence of breast cancer and female reproductive disorders"

علاوه بر این ایشان به عنوان هیئت رئیسه سمپوزیوم مذکور و نیز در بخش داوری پوسترها نیز فعال بودند. همچنین خانم دکتر مهدوی نیز پوستری با موضوع ذیل را در روز سه شنبه ارائه دادند.

"Study of prevalence of consumption and consumer awareness of doping substances and supplements side effects among male bodybuilders in Karaj"

در این همایش ضمن معرفی هر چه بیشتر کمیته فناوری نانو به جامعه داروسازان و پاسخگویی به سوالات و ابهامات در این زمینه، با مدیران صنایع و نیز هیات های علمی نیزتبادل نظرهایی صورت گرفت. همچنین ضمن بازدید از پوسترها و صحبت با محققین به خصوص در مواردی که مطالعات انجام شده با فعالیت های علمی کمیته مرتبط بود تبادل نظر شد و امکان ارتباط بیشتر این افراد با کمیته به خصوص در زمینه تجاری سازی محصولات صورت گرفت.

در مدت برگزاری این همایش، غرفه کمیته میزبان بازدیدکنندگانی از شرکت کنندگان در همایش و مسئولین شرکت های غرفه دار بود که از این میان حدود 200  نفر از اطلاعات خود را ثبت نمودند.

در انتها لازم به ذکر است که پیرو اعلام آمادگی جناب آقای دکتر رضایت، ریاست واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی و سرکار خانم دکتر اربابی دانشیار دانشگاه مذکور در خصوص برگزاری دوره بعدی همایش علوم دارویی در آن واحد و رای زنی های انجام شده توسط ایشان در زمان همایش، واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد تهران به عنوان برگزار کننده چهاردهمین همایش علوم دارویی کشور انتخاب گردید.

---

متن نظر