وبینار فرصت های شغلی در حوزه نانوفناوری پزشکی
تاریخ خبر : 1400/10/07 تعداد بازدید : 438 موضوع خبر : اخبار داخلی کمیته

انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران وبینار فرصت های شغلی در حوزه نانوفناوری پزشکی راروز چهارشنبه 8 دی ماه ساعت 15 الی 17 برگزار می نماید.

انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران وبینار فرصت های شغلی در حوزه نانوفناوری پزشکی راروز چهارشنبه 8 دی ماه ساعت 15 الی 17 برگزار می نماید. 


شرکت برای عموم دراین وبینار آزاد است. لینک شرکتدر این وبینار به قرار زیر است: 
https://www.skyroom.online/ch/smhm326/isnm-coursee

---

متن نظر