وبینار آشنایی با طرح تشکیل شبکه بین المللی نانوفناوری ایمن و پایدار
تاریخ خبر : 1400/06/30 تعداد بازدید : 436 موضوع خبر : اخبار داخلی کمیته

وبینار "آشنایی با طرح تشکیل شبکه بین المللی نانوفناوری ایمن و پایدار"، چهارشنبه 31 شهریورماه از ساعت 16 الی 17 برگزار می گردد.

وبینار "آشنایی با طرح تشکیل شبکه بین المللی نانوفناوری ایمن و پایدار"، چهارشنبه 31 شهریورماه از ساعت 16 الی 17 برگزار می گردد. 


در این برنامه در ابتدا شبکه بین المللی نانوفناوری ایمن و پایدار توسط آقای دکتر علی بیت اللهی، هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و مشاور امور بین الملل و کارگروه استاندارد و ایمنی ستاد نانو معرفی خواهد شد و سپس پنل پرسش و پاسخ با حضور اعضای زیر تشکیل می گردد.

دکتر علی بیت اللهی، هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و مشاور امور بین الملل و کارگروه استاندارد و ایمنی ستاد نانو
دکتر سید مهدی رضایت، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو و رئیس انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران
دکتر محمود قاضی خوانساری، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر شبکه ایمنی نانو
دکتر محمد کاظم کوهی، هیئت علمی دانشگاه تهران و دبیر انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران
دکتر علی مرجوی، مدیر کارگروه بین الملل ستاد نانو

این وبینار در روز چهارشنبه 31 شهریورماه ساعت برگزاری: 16:00 الی 17:00 برگزار می گردد. شرکت در این وبینار برای عموم آزاد بوده و علاقمندان جهت حضور به لینک زیر مراجعه نمایند. 
https://www.skyroom.online/ch/smhm326/iniss-nano

---

متن نظر