ابلاغ ضابطه حمایت از محصولات شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور در اداره کل دارو و مواد تحت کنترل
تاریخ خبر : 1400/02/27 تعداد بازدید : 277 موضوع خبر : اخبار نانوپزشکی داخلی

آقای دکتر شانه ساز، ریاست محترم سازمان غذا و دارو ضابطه تدوینی توسط اداره کل دارو و مواد تحت کنترل این سازمان را با عنوان "ضابطه حمایت از محصولات شرکتهای دانش بنیان و هسته های فناور در اداره کل دارو و مواد تحت کنترل" را به کلیه معاونت های غذا و داروی سراسر کشور ابلاغ نمود.

در راستای حمایت از محصولات شرکتهای دانش بنیان و فناور در سال تولید؛ پشتیبانی ها؛ مانع زدایی ها  و تحقق این شعار در سال جاری آقای دکتر شانه ساز، ریاست محترم سازمان غذا و دارو ضابطه تدوینی توسط اداره کل دارو و مواد تحت کنترل این سازمان را با عنوان "ضابطه حمایت از محصولات شرکتهای دانش بنیان و هسته های فناور در اداره کل دارو و مواد تحت کنترل" را به کلیه معاونت های غذا و داروی سراسر کشور ابلاغ نمود.
جهت دریافت این ضابطه اینجا را کلیک نمایید. 

---

متن نظر