انتشار آمارنامه دارویی سال 1399
تاریخ خبر : 1400/05/24 تعداد بازدید : 528 موضوع خبر : اخبار نانوپزشکی داخلی

آمارنامه دارویی سال 1399 در راستای شفافیت بیشتر در اقدامات سازمان غذا و دارو توسط این سازمان منتشر شد.

آمارنامه دارویی سال 1399 در راستای شفافیت بیشتر در اقدامات سازمان غذا و دارو توسط این سازمان منتشر شد. جهت دریافت این آمارنامه اینجا را کلیک نمایید. 

https://www.fda.gov.ir/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7?page=2

متن نظر