راهنما و دستور اجرایی پرونده جامع و طرح برچسب فرآورده های ضد عفونی کننده
تاریخ خبر : 1400/06/03 تعداد بازدید : 266 موضوع خبر : اخبار نانوپزشکی داخلی

اداره دارو و مواد تحت کنترل، دستورالعمل اجرایی و راهنمای تهیه پرونده جامع و طرح برچسب فرآورده های ضدعفونی کننده را ابلاغ نمود.

اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد تحت کنترل، دستورالعمل اجرایی و راهنمای نهایی و به روز شده پرونده جامع (Technical File) و طرح برچسب (Lable) فرآورده های ضدعفونی کننده که تحت عنوان ملزومات دارویی در این اداره کل بررسی و ثبت می شوند، را جهت آگاهی و رعایت مفاد آن در تهیه پرونده ها ابلاغ نمود. 
جهت دریافت این دستورالعمل اینجا را کلیک نمایید. 

https://www.fda.gov.ir/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7

متن نظر