ابلاغ ضابطه حمایت از محصولات شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور در اداره کل تجهیزات پزشکی
تاریخ خبر : 1400/05/13 تعداد بازدید : 530 موضوع خبر : اخبار نانوپزشکی داخلی

آقای دکتر شانه ساز، ریاست محترم سازمان غذا و دارو ضابطه تدوینی توسط اداره کل امور ملزومات و تجهیزات پزشکی این سازمان را با عنوان "ضابطه حمایت از محصولات ملزومات و تجهیزات پزشکی شرکتهای دانش بنیان و هسته های فناور" را به کلیه معاونت های غذا و داروی سراسر کشور ابلاغ نمود.

اداره تولید و اداره صادرات با مشارکت سایر ادارات زیرمجموعه اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، ”ضابطه حمایت از محصولات شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور“ در اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو را تدوین نمودند.
هدف از تدوین این ضابطه نیل به موارد زیر می باشد:
• حمایتهای عملی به منظور سرعت بخشیدن به ورود محصولات دانش بنیان و فناورانه سلامت، تولیدی شرکتهای دانش بنیان و هسته های فناور به بازارهای مصرف و تبدیل دانش به سرمایه
• تسریع در امور اجرایی و صدور مجوزها و پروانه های لازم محصولات دانش بنیان و فناورانه سلامت تولیدی شرکتهای دانش بنیان و هسته های فناور
• حمایت از ورود به بازار محصولات دانش بنیان و فناورانه سلامت تولیدی شرکت های دانش بنیان و هسته¬های فناور
• ارتقا سطح کیفی محصولات دانش بنیان و فناورانه سلامت تولیدی شرکتهای دانش بنیان و هسته های فناور
• تسهیل ورود به بازار محصولات دانش بنیان و فناورانه مورد نیاز حوزه سلامت که ارزبری بسیار بالایی دارند.
• حمایت از فناوریهای نوین و دانش بنیان جهت ارتقای کیفیت، خدمات و تجویز منطقی و کاهش عوارض کالاهای سلامت

آقای دکتر شانه ساز، ریاست محترم سازمان غذا و دارو این ضابطه را به کلیه معاونت های غذا و داروی سراسر کشور ابلاغ نمود. جهت دریافت آن اینجا یا اینجا را کلیک نمایید. 

http://imed.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=4921&language=1

متن نظر