لزوم ارائه درخواست تولیدکنندگان ملت بلون مصرفی در ماسک های پزشکی
تاریخ خبر : 1399/12/27 تعداد بازدید : 569 موضوع خبر : اخبار نانوپزشکی داخلی

اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو از لزوم ارائه درخواست شرکت های تولیدی منسوج بی بافت با توانایی تولید ملت بلون مصرفی در ماسک های پزشکی به اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو به منظور بررسی و صدور تاییدیه کیفی جهت استفاده در ماسک پزشکی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد:
بدین وسیله از کلیه شرکت های تولیدی منسوج بی بافت که توانایی تولید پارچه ملت بلون، جهت مصرف در ماسک های پزشکی را دارند تقاضا دارد، به منظور بررسی و صدور تاییدیه کیفی جهت استفاده در ماسک پزشکی، درخواست خود به همراه مشخصات واحد تولیدی را مطابق جدول تهیه شده به دبیرخانه این اداره کل ارائه نمایند.
بدیهی است شرکت های تولید کننده ماسک ملزم به خرید از شرکت های تولید کننده ملت بلون که کیفیت ملت بلون آن ها به تایید این اداره کل رسیده است می باشند. 

جهت دریافت این جدول، اینجا را کلیک نمایید. 

http://imed.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=4872&language=1

متن نظر