نشست معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو و مدیران ارشد سازمان در ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
تاریخ خبر : 1398/11/19 تعداد بازدید : 2591 موضوع خبر : اخبار داخلی کمیته

نشست تخصصی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو و مدیران ارشد این سازمان با شرکت های تولید کننده محصولات سلامت محور مبتنی بر فناوری نانو روز سه شنبه 15 بهمن ماه سال جاری به همت کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو در محل ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار گردید.

نشست تخصصی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو و مدیران ارشد این سازمان با شرکت های تولید کننده محصولات سلامت محور مبتنی بر فناوری نانو روز سه شنبه 15 بهمن ماه سال جاری به همت کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو در محل ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار گردید.در این نشست آقای دکتر شانه ساز(معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو)، آقای دکتر سرکار (رئیس ستاد ویژه توسعه فناوری نانو)، آقای دکتر مهرعلیان (مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل)، آقای دکتر بهفر (مدیرکل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی)، آقای دکتر عزیزی (مدیرکل امور فرآورد های غذایی و آشامیدنی)، آقای دکتر هاشمی (مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی)، آقای دکتر تدین (سرپرست محترم دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو)، آقای دکتر رستگار (مشاور رئیس سازمان در امور فعالیتهای دانش بنیان و فناوریهای نوین)، آقای دکتر رضایت (رئیس کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو) و خانم دکتر ادیب (دبیر کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو)، نمایندگان اداره کل فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل و اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، آقای دکتر نجیمی (مدیر کارگروه صنعت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو)، کارشناسان کمیته فناوری نانو، واحد ارزیابی نانومقیاس ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و تعدادی از شرکت های تولید کننده محصولات سلامت محور مبتنی بر فناوری نانو حضور داشتند.
هدف از این نشست بررسی چالش های شرکت های فعال تولیدکننده محصولات سلامت محور مبتنی بر فناوری نانو در تعامل با سازمان غذا و د ارو و ارائه راهکار جهت تسریع روند بررسی پرونده این محصولات در ادارات کل سازمان غذا و دارو بود.در ابتدای جلسه آقای دکتر سرکار، رئیس ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ضمن خوشامدگویی، به برنامه های این ستاد جهت کاربرد علم نانو در تولید محصولات بخصوص محصولات سلامت محور اشاره داشتند. در ادامه آقای دکتر رضایت، رئیس کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو به تبیین ضرورت برگزاری این جلسه پرداختند. ایشان سپس روند بررسی پرونده محصولات سلامت محور مبتنی بر فناوری نانو را در سازمان غذا و دارو را شرح دادند و مستندات مورد نیاز جهت اثبات کارایی، ایمنی، نانومقیاس بودن و ... را معرفی نمودند. در ادامه ایشان عملکرد کمیته فناوری نانو را طی سال های اخیر شرح دادند.
در ادامه آقای دکتر شانه ساز معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو سیاست های سازمان غذا و دارو برای حمایت از شرکت های دانش بنیان بخصوص شرکت های فعال در حوزه تولید محصولات سلامت محور مبتنی بر فناوری نانو را برشمردند. ایشان فعالیت این شرکت ها را مصداق جهاد و ادامه راه شهدا دانستند و تولید محصولات هایتک را در تغییر ذهنیت جهانیان نسبت به ایران بسیار موثر دانستند. آقای دکتر شانه ساز کمیته فناوری نانو را از مدل های موفق برونسپاری فعالیت ها به متولیان اصلی دانستند و از آقای دکتر رضایت به خاطر بیش از یک دهه زحمات ایشان در این کمیته تشکر نمودند.ادامه این جلسه به شرکت ها و بیان چالش های موجود در روند بررسی پرونده محصولاتشان در سازمان غذا و دارو اختصاص داشت. در این بخش رئیس و مدیران سازمان غذا و دارو، پس از شنیدن سخنان مدیران عامل یا نمایندگان شرکت ها نسبت به پاسخگویی و ارائه راهکارهای رفع چالش های مطرح شده پرداختند. سپس آقای دکتر شانه ساز ضمن جمع بندی مطالب عنوان شده، دستوراتی را جهت تسریع در فرآیندهای مرتبط با صدور مجوز به محصولات سلامت محور مبتنی بر فناوری نانو در سازمان غذا و دارو ابلاغ نمودند.  در جلسه مقرر گردید راهکارهای رفع چالش های تعامل شرکت های فعال در حوزه تولید  محصولات سلامت محور مبتنی بر فناوری نانو با سازمان غذا و دارو رسما توسط کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو به ریاست سازمان اعلام گردد. آقای دکتر شانه ساز به آقای دکتر رستگار مشاور خود در امور شرکت ها دانش بنیان ماموریت دادند تا اجرایی نمودن این راهکارها را در کلیه ادارات کل پیگیری نمایند.در انتهای این نشست حاضرین از نمایشگاه محصولات تولید شده مبتنی بر فناوری نانو بازدید نمودند و از نزدیک با پیشرفت های ایران در حوزه فناوری نانو آشنا شدند. 
برای مشاهده این خبر در پایگاه خبری سازمان غذا و دارو اینجا را کلیک نمایید.

---

متن نظر