ارائه دستاوردهای کمیته فناوری نانو در کنگره ایمنی فناوری نانو در ترکیه توسط دبیر محترم کمیته
تاریخ خبر : 1391/03/13 تعداد بازدید : 5678 موضوع خبر : اخبار داخلی کمیته

کنگره ایمنی فناوری نانو کشور ترکیه در آنتالیا و در تاریخ 28-26 آپریل 2012 (9-7 اردیبهشت ماه سال 1391) برگزار شد. سرکار خانم دکتر اربابی دبیر محترم کمیته فناوری نانو در این کنگره در خصوص چالش ها و موفقیت های مقررات قانون گذاری در ایران به سرفصلی را ارائه نمودند.

کنگره ایمنی فناوری نانو کشور ترکیه در آنتالیا و در تاریخ 28-26 آپریل 2012 (9-7 اردیبهشت ماه سال 1391) برگزار شد. سازماندهی این کنگره توسط NanoLINEN و با همکاری دو پروژه بزرگ از مجموعه برنامه چارچوب هفتم  در حوزه ایمنی فناوری نانو، MARINA و NanoValid بود. سرکار خانم دکتر اربابی دبیر محترم کمیته فناوری نانو در این کنگره و در بخش کارگاهی با عنوان "ارزیابی ایمنی نانومواد: پارادایم جدید" به ارائه سرفصل Nanotechnology in Iran: Regulatory Challenges and Effectiveness در خصوص چالش ها و موفقیت های مقررات قانون گذاری در ایران پرداختند. لازم به ذکر است سرکار خانم مهندس پزشک، کارشناس کمیته فناوری نانو نیز ایشان را در این کنگره همراهی نمودند.

www.nanolinenturkey.org

---

متن نظر