غرفه کمیته نانو در دوازدهمین جشنواره نانو
تاریخ خبر : 1398/07/28 تعداد بازدید : 1917 موضوع خبر : اخبار داخلی کمیته

کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو در دوازدهمین جشنواره فناوری نانو که در تاریخ 18 الی 21 مهرماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید؛ حضوری فعال داشت.

کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو در دوازدهمین جشنواره فناوری نانو که در تاریخ 18 الی 21 مهرماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید؛ حضوری فعال داشت.


از مهمترین فعالیت کارشناسان کمیته فناوری نانو در مدت برگزاری دوازدهمین جشنواره فناوری نانو راهنمایی و اطلاع رسانی به بازدیدکنندگان در خصوص وظایف و کارکردهای کمیته، راهنمایی شرکتها در خصوص روند صدور پروانه ساخت یا واردات محصولات سلامت محور مبتنی بر فناوری نانو، معرفی محصولات سلامت محور مبتنی بر فناوری نانو دارای مجوز و غیره بود.
لازم به ذکر است آقای دکتر رضایت و خانم دکتر ادیب، رئیس و دبیر کمیته نیز با حضور مستمر در غرفه کمیته، توضیحات لازم را در خصوص سوالات تخصصی بازدیدکنندگان و شرکت های مراجعه کننده ارائه فرمودند.


در مدت زمان برگزاری دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو، آقای دکتر هاشمی، مدیرکل مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، آقای دکتر شیبانی رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، خانم دکتر اربابی و خانم دکتر غفاری، اعضای کمیته نانو، آقای دکتر کریمی، رئیس اداره بازرسی فنی و دبیر کمیته تخصصی و اجرایی شرکت های دانش بنیان و فناور، خانم دکتر خیرالهی رئیس آزمایشگاه داروهای طبیعی و مکمل، آقای دکتر بقایی، مشاور مدیرکل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی و سایر روسا، مدیران و کارشناسان بخش های مختلف سازمان غذا و دارو و صنایع مرتبط ضمن بازدید از این نمایشگاه در جریان آخرین پیشرفت های متخصصین و شرکت های ایران در علوم، فناوری و تجاری سازی محصولات حوزه فناوری نانو قرار گرفتند و با حضور در غرفه این کمیته ضمن دریافت گزارش از سوی مسئولین غرفه در جریان محصولات سلامت محور مبتنی بر فناوری نانو که تاکنون موفق به دریافت مجوز از سازمان غذا و دارو شده اند قرار گرفتند.

---

متن نظر