برگزاری پنل نانو تکنولوژی در چشم پزشکی
تاریخ خبر : 1398/02/14 تعداد بازدید : 2887 موضوع خبر : اخبار داخلی کمیته

پنل نانو تکنولوژی در چشم پزشکی در" بیست و پنجمین سمینارچشم پزشکی ترجمانی" به ریاست آقای دکتر رضایت رئیس کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو روز چهارشنبه 11 اردیبهشت امسال در پژوهشکده نفت برگزار گردید.

پنل نانو تکنولوژی در چشم پزشکی در" بیست و پنجمین سمینارچشم پزشکی ترجمانی" به ریاست آقای دکتر رضایت رئیس کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو روز چهارشنبه 11 اردیبهشت امسال در پژوهشکده نفت برگزار گردید.

در این پنل آقایان دکتر کیهان ور در خصوص فناوری همگرا در چشم پزشکی ترجمانی و دکتر ادابی در خصوص آینده کاربرد نانوفناوری در چشم پزشکی، دارو و تجهیزات سخنرانی نمودند. همچنین خانم دکتر مهروی از دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص دارورسانی توسط نانوحامل ها و بررسی سمیت آن ها در چشم پزشکی، دکتر ملایکه از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص نانولیپوزوم ها در چشم پزشکی مطالب خود را در این پنل ارائه نمودند. از دیگر سخنرانان این پنل خانم دکتر زحمت کشان و آقای دکتر  امینی بودند.


---

متن نظر