حضور کمیته در همایش همگرایی در علوم پزشکی: ضرورت ها و ملزومات
تاریخ خبر : 1397/11/13 تعداد بازدید : 2864 موضوع خبر : اخبار داخلی کمیته

همایش همگرایی در علوم پزشکی: ضرورت ها و ملزومات روز پنجشنبه مورخ 97/11/11 از ساعت 8 الی 14:30 در محل فرهنگستان علوم پزشکی واقع در بزرگراه حقانی، بعد از مترو حقانی، ورودی کتابخانه ملی، مجموعه فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران، فرهنگستان علوم پزشکی، سالن غدیر برگزار گردید.

 همایش همگرایی در علوم پزشکی: ضرورت ها و ملزومات روز پنجشنبه مورخ 97/11/11 از ساعت 8 الی 14:30 در محل فرهنگستان علوم پزشکی واقع در بزرگراه حقانی، بعد از مترو حقانی، ورودی کتابخانه ملی، مجموعه فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران، فرهنگستان علوم پزشکی، سالن غدیر برگزار گردید.
در ابتدای برنامه آقای دکتر رضایت، عضو گروه علوم پایه فرهنگستان علوم پزشکی، استاد تمام گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو موضوع همگرایی در علوم پایه پزشکی یکی از موضوعات اصلی است که در گروه علوم پایه مورد بحث قرار گرفته و یک نگاه جدید به حوزه علوم پایه پزشکی است . وی افزود : امروزه محصولات پیچیده ای که در حوزه سلامت وجود دارد  مانند انواع روش های شناختی که بر مبنای سیستم های الکترونیکی است یا بحث داروهای هوشمند ، سیستم های بیوسنسور یا سیستم هایی که به سرعت تشخیص بیماری ها را انجام می دهند اینها حاصل ترکیب و همکاری و همگرایی  فن آوری های مختلف هستند. در ادامه ایشان مباحث پوشش داده شده در این رویداد را برشمردند که مباحثی همچون ضرورت و ملزومات  انجام همگرایی در کشور چه چیزی است، برای اینکه همگرایی در بین رشته ها جا بیفتد چه ساختارهایی مورد نیاز است و ارتباط همگرایی بین علوم  پایه و بالینی ، همگرایی در حوزه ارتباط بین  علوم پزشکی و علوم فنی و مهندسی  و علوم انسانی، مورد بررسی قرار می گیرد.  
در ادامه شرکت کنندگان در دو پنل موازی با توجه به حوزه های تخصصی و علاقمندی های خود شرکت نمودند.
پنل اول در خصوص "تغییرات ساختاری مورد نیاز در رهیافت همگرایی" بود. محورهای بحث در این پنل شامل رهیافت رشته ای، چندرشته ای، میان رشته ای و فرارشته ای، ایجاد تنوع در ساختارهای دانشگاه ها (سیستم آموزشی کنونی، ساختارهای جدید)، آسیب شناسی ساختارهای موجود و آسیب های ناشی از تاخیر در ورود به رهیافت همگرایی بودند.
در پنل دوم که با موضوع "سطوح همگرایی در علوم پزشکی – فنی مهندسی و علوم انسانی" تشکیل گردید محورهای چشم انداز دانشگاه های آینده، اهمیت مهارت آموزی در طول دوره تحصیل، محصولات دانش محور، ارتقاء کیفیت فناوری با نگاه به رهیافت همگرایی مورد بحث قرار گرفت.
در انتهای مراسم پنل سوم برای "جمع بندی نهایی مباحث مطروحه در پنل ها" با حضور کلیه شرکت کنندگان تشکیل گردید که در آن ارائه جمع بندی پنل ها صورت گرفت و نقشه راه همگرایی و برنامه های آینده مطرح شد.

---

متن نظر