حضور کمیته در دومین کنگره بین المللی زیست دارو
تاریخ خبر : 1397/10/09 تعداد بازدید : 3147 موضوع خبر : اخبار داخلی کمیته

دومین جشنواره رسمی داروسازی کشور و دومین کنگره بین المللی زیست دارو توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و با حمایت مادی انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم، 3 لغایت 6 دی ماه در محل سالن همایش های میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید.

دومین جشنواره رسمی داروسازی کشور و دومین کنگره بین المللی زیست دارو توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و با حمایت مادی انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم، 3 لغایت 6 دی ماه در محل سالن همایش های میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید.


در روز اول برگزاری پنل داروهای بیولوژیک و واکسن با ریاست آقای دکتر رستگار مسئول کمیته سلامت ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علم و فناوری و پانل اقتصاد و مدیریت دارو با ریاست آقای دکتر کارگر شهامت استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید.
در پنل داروهای بیولوژیک و واکسن آقای دکتر واشقانی فراهانی در خصوص ضوابط ثبت فراورده های پلاسمایی و واکسن، آقای دکتر آل بویه در خصوص مقررات ثبت فراورده‌های نوترکیب، مونوکلونال، سلول ومهندسی بافت، خانم دکتر زارع در خصوص مقررات ثبت و ریلیز فرآورده های سلولی، ژن و بافت، آقای دکتر حسینی در خصوص مطالعات بالینی فراورده های بیولوژیک در ایران، آقای دکتر کریمی در خصوص مقررات ثبت دارو، خانم دکتر حسن نیا در خصوص مقررات ثبت و ریلیز واکسن و آقای دکتر ویسی در خصوص مقررات فرآورده های بایوسیمیلار صحبت نمودند.
در روز دوم این رویداد پانل داروشناسی و سم شناسی بالینی با ریاست خانم دکتر موسوی، هیئت علمی فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران و پانل نانو فناوری پزشکی با ریاست آقای دکتر آدابی هیئت علمی نانوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.
روز سوم این جشنواره با برگزاری پانل مدیریت و اقتصاد داروخانه با ریاست خانم دکتر پازندی، مدیر داروخانه های واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی و پانل بیوتکنولوژی دارویی پزشکی با ریاست آقای دکتر صدرالدینی، معاون پژوهشی دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه یافت.
در روز چهارم این رویداد پنل تحقیق و توسعه در صنعت دارو با ریاست آقای دکتر دادگرنژاد، معاون مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران و پنل داروهای گیاهی و سنتی با ریاست خانم دکتر قمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد.
در مراسم اختتامیه از کتاب برترین فناوری‌های داروسازی و پزشکی با چشم اندازهایی از آینده 2050 رونمایی شد. این کتاب توسط آقای دکتر رستگار و تلاش 33 گروه متشکل از اساتید مجربی از جمله دکتر ملک زاده، دکتر رضایت و سایر اساتید گردآوری شده است.محتوای کتاب مشتمل بر مباحث مختلفی از جمله زیست دارو، زیست پزشکی، فناوری اطلاعات، علوم پایه و تشخیص است. کتاب از پزشکی شخصی سازی شده شروع شده و به مباحثی همچون سل، ژن، بافت، کاربردهای درمانی و سلول درمانی، بایوانفورماتیک، فرآورده های زیست دارو، واکسن های جدید، خوراکی و اسید نوکلئیکی، تشخیص های جدید مبتنی بر ژنتیک و میکروجریان ها پرداخته است. این کتاب راهنمای بسیار خوبی برای انجام تحقیقات در آینده و شناخت مسیرهای نوین علم در جهان خواهد بود. پیشگفتار این کتاب به قلم اساتید بزرگواری همچون دکتر قانعی، دکتر رضایت، دکتر مهبودی، دکتر ملک زاده و دکتر فقیهی نگاشته شده است.

---

متن نظر