داروی ضدسالک ایرانی جایگزین درمان مرسوم با گلوکانتین
تاریخ خبر : 1397/09/14 تعداد بازدید : 2863 موضوع خبر : اخبار نانوپزشکی داخلی

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ژل موضعی سیناآمفولیش را به عنوان جایگزینی برای گلوکانتین در درمان بیماری سالک معرفی نمود.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ژل موضعی آمفوتریسین B نانولیپوزومال تولید شرکت اکسیر نانو سینا با نام تجاری سیناآمفولیش را به عنوان جایگزینی برای گلوکانتین در درمان بیماری سالک معرفی نمود.
مصرف راحت تر این نانودارو در مقایسه با درمان معمول بیماری سالک با تزریق گلوکانتین از یک طرف و با توجه به شرایط تحریم و مشکلات واردات برخی از مواد دارویی، ابلاغ جایگزینی این نانودارو به جای داروهای خارجی می‌تواند مسیر درمان بیماران مبتلا به بیماری سالک را بسیار تسهیل کند.
گفتنی است ژل موضعی سیناآمفولیش که پس از طرح در کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو و موافقت این کمیته مورد تأیید سازمان غذا و دارو قرار گرفته است برای درمان موضعی سالک به همراه یکی از آنتیموان‌های پنج ظرفیتی و یا به تنهایی مورد تأیید است. در مواردی که نیاز به انجام درمان سیستمیک نباشد، می‌توان جهت درمان موضعی ضایعات پوستی از ژل موضعی سیناآمفولیش هر 12 ساعت برای مدت 4 هفته استفاده کرد.
در این فناوری، آمفوتریسینB درون لیپوزوم قرار داده شده و با استعمال موضعی، لیپوزوم حاوی دارو وارد پوست می‌شود. این لیپوزوم‌ها درون پوست تجزیه شده و آمفوتریسینB رهاسازی می‌شود. آمفوتریسین B داروی ضد انگل و ضد قارچ مؤثری است که برای درمان بیماری سالک به کار می‌رود. به علت ایجاد سمیت کلیوی توسط این دارو، فرمولاسیون‌های نانویی می‌توانند برای دارورسانی هدفمند مورد استفاده قرار گیرند. ساختار لیپوزومی این دارو موجب شده تا از تأثیرات مخرب ماده‌ی سمی بر بدن کاسته شده و اثربخشی آن بهبود یابد.

---

متن نظر