ارائه گزارش عملکرد و برنامه های آتی کمیته نانو به رئیس سازمان غذا و دارو
تاریخ خبر : 1397/04/24 تعداد بازدید : 3086 موضوع خبر : اخبار داخلی کمیته

جناب آقای دکتر رضایت رئیس کمیته فناوری نانو به همراه سرکار خانم دکتر حقگو دبیر این کمیته، روز 19 تیرماه با جناب آقای دکتر اصغری، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دیدار داشتند. در این جلسه گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه های آتی کمیته با رویکرد توسعه تعاملات درون سازمانی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

جناب آقای دکتر رضایت رئیس کمیته فناوری نانو به همراه سرکار خانم دکتر حقگو دبیر و آقای مهندس قاسم زاده از کارشناسان این کمیته، روز 19 تیرماه با جناب آقای دکتر اصغری، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دیدار داشتند. در این جلسه گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه های آتی کمیته با رویکرد توسعه تعاملات درون سازمانی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
در این دیدار در ابتدا جناب آقای دکتر رضایت توضیحات اجمالی در خصوص تاریخچه شکل گیری، ارکان، اهداف و وظایف کمیته ارائه نمودند. سپس ایشان آخرین روند مراحل صدور مجوز برای محصولات سلامت محور مبتنی بر فناوری نانو، مدارک مورد نیاز برای بررسی پرونده اینگونه محصولات و نحوه بررسی مدارک در کارگروه های تخصصی کمیته را شرح دادند. همچنین برخی مشکلات اجرایی مرتبط با روند بررسی و صدور مجوز محصولات سلامت محور مبتنی بر فناوری نانو با آقای دکتر اصغری مطرح گردید.در ادامه آمار کل درخواست های ارجاع شده به کمیته و تعداد موافقت با صدور مجوز محصولات سلامت محور مبتنی بر فناوری نانو ارائه گردید. همچنین عملکرد کمیته در سال 96 ارائه و برخی محصولات دارای موافقت کمیته شرح داده شد.
در انتها نیز گزارش برگزاری اولین جلسه کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو در سال 97 و اقدامات اجرایی کمیته در راستای دستور جناب آقای دکتر اصغری، برای یکپارچه سازی فعالیت های نظارتی کمیته در ادارات مربوطه به اطلاع ایشان رسانده شد.
آقای دکتر اصغری در این دیدار بر لزوم نظارت دقیق بر محصولات سلامت محور مبتنی بر فناوری نانو بخصوص نظارت پس از ورود به بازار اینگونه محصولات تاکید نمودند. در پایان آقای دکتر اصغری از زحمات آقای دکتر رضایت، خانم دکتر حقگو و سایر همکاران و کارشناسان تشکر کرده و برای کمیته آرزو توفیق روزافزون نمودند.

---

متن نظر