بازدید رئیس سازمان غذا و دارو از کمیته فناوری نانو
تاریخ خبر : 1396/06/13 تعداد بازدید : 3739 موضوع خبر : اخبار داخلی کمیته

جناب آقای دکتر اصغری معاون محترم وزیر و ریاست جدید سازمان غذا و دارو، روز 11 شهریورماه از محل دبیرخانه کمیته فناوری نانو بازدید نمودند.

جناب آقای دکتر اصغری معاون محترم وزیر و ریاست جدید سازمان غذا و دارو، روز 11 شهریورماه از ساختمان شماره 4 این سازمان بازدید و در محل دبیرخانه کمیته فناوری نانو حضور یافتند.

در این دیدار شرح عملکرد کمیته، نحوه فعالیت و توضیحات مربوط به محصولات مبتنی بر فناوری نانو که با همکاری این کمیته مجوزهای لازم را دریافت نموده اند خدمت ایشان ارائه گردید.

---

متن نظر