حضور کمیته در همایش ”علوم پایه پزشکی، فرصتها و چالشها“
تاریخ خبر : 1395/11/20 تعداد بازدید : 6195 موضوع خبر : اخبار داخلی کمیته

همایش ”علوم پایه پزشکی ، فرصت ها و چالش ها“ با توجه به اهمیت نقش علوم پایه پزشکی در تولید علم، با حضور جمعی از متخصصین و صاحبنظران این حوزه درتاریخ 18 بهمن ماه در سالن ابن سینا فرهنگستان علوم پزشکی ایران برگزار گردید.

همایش ”علوم پایه پزشکی ، فرصت ها و چالش ها“ با توجه به اهمیت نقش علوم پایه پزشکی در تولید علم،  با حضور جمعی از متخصصین و صاحبنظران این حوزه درتاریخ 18 بهمن ماه در سالن ابن سینا فرهنگستان علوم پزشکی ایران برگزار گردید.
این همایش که با همکاری جمعی از دانشگاه های علوم پزشکی از جمله دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
دکتر سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی و دکتر مسلم بهادری رئیس گروه علوم پایه پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی ضمن عرض خیر مقدم به ترتیب پیرامون موضوعات اهمیت علوم پایه پزشکی در حوزه سلامت و تاریخچه علوم پایه پزشکی سخنانی ایراد کردند. در ادامه دکتر سید مهدی رضایت، عضو گروه علوم پایه پزشکی فرهنگستان، رئیس واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد و رئیس کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو در رابطه با علل اهمیت علوم پایه پزشکی به ایراد سخنرانی پرداختند.

پس از ایشان دکتر فرهود عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی با موضوع وضعیت عملکرد کنونی آموزش، دکتر حاجتی دبیر علوم پایه در وزارت بهداشت با موضوع ویژگی های نسل سوم دانشگاهی و آسیب شناسی علوم پایه، دکتر سمنانیان استاد دانشگاه تربیت مدرس با موضوع وضعیت علوم پایه در کشور آمار و اطلاعات نظام سلامت، دکتر موسوی موحدی استاد دانشگاه تهران با موضوع علوم پایه پزشکی و حوزه میان رشته ای و جمعی دیگر از اساتید به سخنرانی پرداختند. سخنرانان دیگر این همایش آقای دکتر رضوی و آقای دکتر استقامتی بودند که در خصوص جنبه های مختلف علوم پایه مطالبی را بیان کردند.


---

متن نظر