کارگاه Novel solvent -resistant
تاریخ خبر : 1395/11/27 تعداد بازدید : 3978 موضوع خبر : اخبار همایش ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم داروئی با همکاری ستاد توسعه فناوری نانو کارگاه آموزشی Novel solvent -resistant را در تاریخ 9 اسفندماه برگزار می کند.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم داروئی با همکاری ستاد توسعه فناوری نانو کارگاه آموزشی Novel solvent -resistant را در تاریخ 9 اسفندماه برگزار می کند. 

http://fa.iaups.ac.ir/news/iaupsnews/publicrelation-news/1022-novel-solvent-resistant

متن نظر