لغو پانل نانوتکنولوژی در میکروب شناسی
تاریخ خبر : 1395/05/20 تعداد بازدید : 4313 موضوع خبر : اخبار داخلی کمیته

متاسفانه به اطلاع می رساند "پانل نانوتکنولوژی در میکروب شناسی" که قرار بر برگزاری در روز چهارشنبه مورخ 3 شهریورماه در هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران بود لغو گردید.

متاسفانه به اطلاع می رساند "پانل نانوتکنولوژی در میکروب شناسی" که قرار بر برگزاری در روز چهارشنبه مورخ 3 شهریورماه در هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران بود لغو گردید.
---

متن نظر