صدور تاییدیه بهداشتی توسط کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو
تاریخ خبر : 1395/05/16 تعداد بازدید : 9550 موضوع خبر : اخبار داخلی کمیته

کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو آن دسته از محصولاتی که در حیطه وظایف فعلی هیچیک از ادارات کل سازمان قرار ندارند، اما با بهره گیری از فناوری نانو برخی ویژگی های مرتبط با سلامت به آن افزوده شده است را از نظر نانومقیاس، کارائی و ایمنی بررسی و برای آنها تاییدیه بهداشتی صادر می کند.

پیرو دستور جناب آقای دکتر دیناروند برای تصمیم گیری کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو در خصوص آن دسته از محصولاتی که در حیطه وظایف فعلی هیچیک از ادارات کل سازمان قرار ندارند، اما با بهره گیری از فناوری نانو برخی ویژگی های مرتبط با سلامت به آن افزوده شده است، "ضابطه ارزیابی فرآورده های سلامت محور تولید شده با استفاده از فناوری نانو خارج از حیطه ادارات سازمان" تدوین و پس از تایید ریاست محترم سازمان غذا و دارو، مورخ 05/05/95 به تمامی ادارات کل سازمان برای اجرا ابلاغ گردید.
هدف از تدوین این ضابطه ارزیابی محصولات تولید داخل یا وارداتی است که با استفاده از فناوری نانو تولید شده ولی در گروه فرآورده‏های سلامت محور در حیطه وظایف سازمان غذا و دارو دسته بندی نمی‏شوند (نظیر کاشی و سرامیک آنتی باکتریال، انواع منسوجات آنتی باکتریال، رنگ های آنتی باکتریال، کفپوش و فرش آنتی باکتریال، کیسه زباله بیمارستانی آنتی باکتریال و ...). بدین ترتیب طبق این ضابطه کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو اینگونه محصولات را از نظر نانومقیاس، کارائی و ایمنی بررسی و برای آنها تاییدیه بهداشتی صادر می کند. 

جهت دریافت ضابطه اینجا را کلیک نمایید.

در این راستا تاییدیه بهداشتی 9 محصول شامل نخ پلی استر فیلامنتی شرکت نفیس نخ، جوراب آنتی باکتریال (کاسپر) شرکت کاسپین جوراب، فرش آنتی باکتریال شرکت فرخ سپهر کاشان (فرش فرهی)، جوراب آنتی باکتریال شرکت تولیدی جوراب مهیار، جوراب آنتی باکتریال (پاما) شرکت تولیدی عیسی زاده، کیسه زباله بیمارستانی نانوکامپوزیت آنتی باکتریال با رایحه گیاهی شرکت نانوپلاست جلفا ارس، منسوج آنتی¬باکتریال شرکت آتیه حکمت آبتین، فرش دستباف آنتی باکتریال تولیدی جی اصفهان و منسوجات آنتی باکتریال تولیدی پاآرا از نظر نانومقیاس، کارایی و ایمنی توسط کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو صادر گردید.
لازم به ذکر است مانند گذشته ارزیابی فرآورده‏های سلامت محور در حیطه ادارات کل سازمان غذا و دارو که با استفاده از فناوری نانو تولید شده‏اند توسط ادارات مربوطه با همکاری کمیته فناوری نانو و با استناد به ضوابط مربوطه در همان اداره و کمیته در مورد ارزیابی این نوع فرآورده‏ها بررسی خواهند شد.
گفتی است تا انتهای تیرماه سال 1395 مجموعا تعداد 245 درخواست مجوز ماده اولیه/ محصول به دبیرخانه کمیته فناوری نانو ارجاع یافته که از این تعداد 159 مورد تولید داخل و 86  مورد وارداتی است.  بدین ترتیب 65 درصد محصولات سلامت محور مبتنی بر فناوری نانو تولید داخل می باشند.
از 159 مورد محصول تولید داخل بالاترین تعداد مربوط به حوزه ملزومات دارویی با 53 مورد است که در رتبه بعدی حوزه آرایشی و بهداشتی با 52 مورد قرار دارد. سپس محصولات حوزه تاییدیه بهداشتی با 23 محصول قرار دارد. رتبه های بعدی غذا با 13 مورد، دارو با 12 مورد، تجهیزات پزشکی با 4 مورد، فرآورده های طبیعی و مکمل با 2 مورد است. از 86 مورد محصول وارداتی بالاترین تعداد مربوط به حوزه آرایشی و بهداشتی با 80 مورد می باشد. در رتبه بعدی حوزه ملزومات دارویی با 4 مورد و حوزه های غذا،  فرآورده های طبیعی و مکمل هریک با 1 مورد است.
مجموعا تعداد 57 مجوز با تایید کمیته فناوری نانو توسط ادارات مختلف سازمان غذا و دارو برای محصولات مبتنی بر فناوری نانو صادر گردیده است. از این تعداد 36 مورد (63%) برای محصولات تولید داخل و 21 مورد (37%) برای محصولات وارداتی است.
از 36 مورد موافقت با صدور مجوز برای محصولات تولید داخل، بالاترین تعداد مربوط به حوزه ملزومات دارویی با 13 قلم است که بعد از آن حوزه حیطه وظایف کمیته (تاییدیه بهداشتی) با 9 مورد و حوزه آرایشی و بهداشتی با 7 محصول قرار دارد.  از 21 مورد مجوز صادره برای محصولات وارداتی، تعداد 18 مورد مربوط به حوزه آرایشی و بهداشتی است که که بعد از آن حوزه ملزومات دارویی با 2 مورد و حوزه فرآورده های طبیعی و مکمل با 1 محصول قرار دارد. 

این خبر در سایت خبری سازمان غذا و دارو درج گردیده که برای مشاهده اینجا را کلیک نمایید.

---

متن نظر