فدراسیون سرآمدان علمی ایران
تاریخ خبر : 1394/07/21 تعداد بازدید : 4935 موضوع خبر : اخبار نانوپزشکی داخلی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای دستیابی به مرجعیت علمی جهانی، افزایش کیفیت علمی کشور، افزایش تعاملات بین‌المللی با محققان معتبر جهان، استفاده از زیرساخت‌ها و امکانات مراکز معتبر علمی جهان و کمک به توسعه کیفی علم و فناوری کشور برنامه های حمایتی را تحت عنوان فدراسیون سرآمدان علمی ایران آغلز نموده است.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای دستیابی به مرجعیت علمی جهانی، افزایش کیفیت علمی کشور، افزایش تعاملات بین‌المللی با محققان معتبر جهان، استفاده از زیرساخت‌ها و امکانات مراکز معتبر علمی جهان و کمک به توسعه کیفی علم و فناوری کشور برنامه های حمایتی را تحت عنوان فدراسیون سرآمدان علمی ایران آغلز نموده است. این برنامه در نظر دارد با شناسایی مستمر افراد توانمند علمی و ارائه حمایت‌های ویژه از این افراد، کشور را به سمت مرجعیت علمی در جهان سوق دهد.

اهداف

   *   پرورش محققان سرآمد علمی همتراز با دانشمندان جهانی؛
    
   *  ارائه نظریه‌های معتبر علمی؛

   *  داشتن مراکز سرآمد در میان 100 مرکز برتر جهان؛

   *  انتشار مقالات علمی در مجلات معتبر؛

   *   داشتن برندگان جوایز معتبر علمی جهانی.

اقدامات

  *  شناسایی مستمر استعدادها؛

  *  حمایت و تأمین زیرساخت‌ها و امکانات؛

  *   پرورش استعدادها؛

  *  رصد و ارزیابی

علاقمندان جهت اطلاع از حمایت ها به سایت فدراسیون سرآمدان علمی ایران مراجعه نمایند.http://saramadan.com/index.php

متن نظر