حضور کمیته در نشست هم اندیشی " تامین مالی طرح های فناوری، روش ها و الزامات تامین مالی"
تاریخ خبر : 1394/06/15 تعداد بازدید : 5427 موضوع خبر : اخبار داخلی کمیته

نشست هم اندیشی " تامین مالی طرح های فناوری، روش ها و الزامات تامین مالی" با ارائه آقای دکتر طاهری فر، مشاور رییس کل سازمان سرمایه گذاری وزارت اقتصاد و دارایی در محل ستاد توسعه فناوری نانو برگزار گردید.

نشست هم اندیشی " تامین مالی طرح های فناوری، روش ها و الزامات تامین مالی" با ارائه آقای دکتر طاهری فر، مشاور رییس کل سازمان سرمایه گذاری وزارت اقتصاد و دارایی روز 14 شهریورماه در محل ستاد توسعه فناوری نانو برگزار گردید.
در این نشست ایشان در ابتدا تصوی از اقتصاد ایران برای حضار ارائه نمودند. در ادامه مفاهیم توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و تامین مالی، نظریات و تئوری های علمی مرتبط توسط ایشان ارائه گردید.

در ادامه آقای دکتر طاهرفرعمده مشکلات اظهار شده توسط بنگاه های داخلی را تامین مالی و نرخ بالای بهره عنوان نمودند. سپس ایشان وارد مبحث شرح بخش واقعی اقتصاد در مقابل بخش مالی شدند.
در این نشست مباحث پایه جهت ورود به بحث اصلی تامین مالی طرح های فناورانه عنوان گردید و در جلسات بعد مباحث تخصصی ارائه خواهد شد.

---

متن نظر