تصویب پیشنهاد تدوین استاندارد بین المللی در حوزه فناوری نانو از طرف جمهوری اسلامی ایران
تاریخ خبر : 1394/05/26 تعداد بازدید : 6151 موضوع خبر : اخبار نانوپزشکی داخلی

پیشنهاد تدوین استاندارد بین المللی با عنوان ارزیابی سمیت نانومواد در محیطهای آبی با استفاده از آرتمیا که از سوی کمیته فنی ISIRI/TC229 به سازمان بین المللی استاندارد ( ISO ) ارسال و به رای گذاشته شده بود، با اکثریت آرا به تایید کشورهای عضو رسید.

پیشنهاد تدوین استاندارد بین المللی با عنوان ارزیابی سمیت نانومواد در محیطهای آبی با استفاده از آرتمیا که از سوی کمیته فنی ISIRI/TC229 به سازمان بین المللی استاندارد ( ISO ) ارسال و به رای گذاشته شده بود، روز سه شنبه 19مرداد با اکثریت آرا به تایید کشورهای عضو رسید و به عنوان پروژه جدید تدوین استاندارد در پورتال سازمان بین المللی استاندارد ثبت شد.
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی: در استاندارد مذکور، روش جدیدی برای ارزیابی ایمنی زیست محیطی نانومواد ارایه شده است که براساس تحقیقات مشترک ایران و کره جنوبی انجام می شود. این استاندارد می تواند برای ارزیابی اثرات زیست محیطی نانوذرات استفاده شود.
گفتنی است : تا کنون سه استاندارد در حوزه فناوری نانو توسط جمهوری اسلامی ایران در ایزو تدوین و منتشر شده و سه پروژه دیگر نیز در حال انجام است.

http://isiri.org/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=d2a54b1f-6687-479d-8801-1b6ede0...

متن نظر