معرفی مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی
تاریخ خبر : 1394/05/25 تعداد بازدید : 5110 موضوع خبر : اخبار نانوپزشکی داخلی

مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی با محور رهبری تحقیقات علمی کشور و همگرایی مراکز و پژوهشکده‌های برتر در علوم پزشکی برای سیاستگذاری، اولویت‌شناسی، پشتیبانی مالی و معنوی از محققین تأسیس گردیده است.

دستیابی به اهداف عالی چشم‌انداز 1404 کشور نیازمند رهبری، هماهنگی و سیاستگذاری مرکزی توسط دانشمندان و محققین عالی‌رتبه کشور است. به همین خاطر مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی با محور رهبری تحقیقات علمی کشور و همگرایی مراکز و پژوهشکده‌های برتر در علوم پزشکی برای سیاستگذاری، اولویت‌شناسی، پشتیبانی مالی و معنوی از محققین تأسیس گردیده است.
در این راستا پیشرفت کمی و کیفی تحقیقات و آموزش نیروی انسانی محقق جهت حل مشکلات اساسی بخش سلامت، و اشاعه فرهنگ تحقیق و در نتیجه توسعه پایدار علمی و اقتصادی کشور از اهداف اصلی است.
از جمله کمیته های این موسسه "کمیته فناوری و نوآوری‌های علوم پزشکی" است که موضوعات مورد مطالعه مرتبط با فناوری نانو در این کمیته شامل موارد ذیل است:

1- طراحی و تولید بیوسنسورها و نانوبیوسنسورها
2- توسعه نانوپزشکی (Nanomedicine) در تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری‌های صعب العلاج و مزمن.
3- تحقیق، توسعه و تولید داروها و فراورده‌های مبتنی بر نانوفناوری
4- توسعه سامانه‌های نوین ژن، پروتئین و واکسن‌رسانی بر پایه نانوفناوری

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت این موسسه مراجعه فرمایند.
---

متن نظر