تغییر شماره تلفن دبیرخانه کمیته فناوری نانو
تاریخ خبر : 1394/03/12 تعداد بازدید : 5548 موضوع خبر : اخبار داخلی کمیته

شماره تلفن دبیرخانه کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو تغییر نمود.

شماره تلفن دبیرخانه کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو تغییر نمود. شماره تماس جدید 88914687-021 می باشد.

---

متن نظر