سومین کارگاه آموزشی الکتروریسی
تاریخ خبر : 1394/01/25 تعداد بازدید : 5184 موضوع خبر : اخبار نانوپزشکی داخلی

انجمن نانوفناوری پزشکی ایران سومین کارگاه الکتروریسی و کاربردهای آن در علوم پزشکی را در 29 و 30 مهرماه 94 برگزار خواهد نمود. پیش ثبت نام این کارگاه تا آخر اردیبهشت 94 ادامه دارد.

انجمن نانوفناوری پزشکی ایران سومین کارگاه الکتروریسی و کاربردهای آن در علوم پزشکی را در 29 و 30 مهرماه 94 برگزار خواهد نمود. پیش ثبت نام این کارگاه تا آخر اردیبهشت 94 ادامه دارد.
این کارگاه در محل تهران -  بلوار کشاورز-  خیابان قدس -  خیابان ایتالیا -  پلاک 88  دانشکده فناوریهای نوین پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران - طبقه 10- سالن شورا برگزار خواهد شد.
 محتوای کارگاه به قرار زیر است:
تئوری:
مبانی الکتروریسی
فرآیند الکتروریسی- ویژگیهای نانوفیبرها
کاربردهای نانوفیبرها در دارورسانی
کاربردهای نانوفیبرها در طب ترمیمی
سایر کاربردهای الکتروریسی

عملی:
ساخت نانوفیبر با استفاده از الکتروریسی
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به لینک این رویداد در سایت انجمن نانوفناوری پزشکی ایران مراجعه نمایید.

---

متن نظر