فراخوان مقاله ژورنال علمی بین المللی در حوزه نانوپزشکی
تاریخ خبر : 1393/11/12 تعداد بازدید : 5039 موضوع خبر : اخبار نانوپزشکی داخلی

مجله Nanomedicine Research Journal (NMRJ) برای اولین شماره خود فراخوان دریافت مقاله منتشر نموده است.

مجله Nanomedicine Research Journal (NMRJ) برای اولین شماره خود فراخوان دریافت مقاله منتشر نموده است. اساتید، محققان و دانشجویان می توانند کلیه مقالات نانوپزشکی و مرتبط به نانوپزشکی که در بخش اطلاعات ژورنال به طور کامل ذکر شده است، به دبیرخانه این مجله ارسال نمایند.
زبان مقالات می بایست به انگلیسی باشد. مقالاتی که در این ژورنال چاپ گردند، در وب سایت های معتبر به شرح زیر  Indexخواهند شد:

Google Scholar
DOAJ, Directory of Open Access Journals
و .........

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این مجله به شرح زیر مراجعه نمایند.

http://www.nanomedicine-rj.com

---

متن نظر