مجمع عمومی انجمن نانوفناوری پزشکی ایران
تاریخ خبر : 1393/09/26 تعداد بازدید : 6679 موضوع خبر : اخبار نانوپزشکی داخلی

مجمع عمومی انجمن در تاریخ 24 آذرماه 1393 در دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی برگزار گردید.

مجمع عمومی انجمن با حضور بیش از 40 نفر در تاریخ 24 آذرماه 1393 در محل خیابان شریعتی- قلهک- ابتدای خیابان یخچال- دانشگاه آزاد واحد علوم داروئی- حوزه ریاست برگزار شد. در این مراسم 12 نفر به عنوان کاندیدای هییت مدیره و 4 نفر به عنوان بازرس کاندید شدند. ابتدا کاندیدا به معرفی مختصری از خود پرداختند سپس با حضور نماینده وزارت بهداشت شرکت کنندگان به کاندیدای مورد نظر خود رای دادند.پس از شمارش آرا افراد زیر به عنوان اعضای جدید هییت مدیره انتخاب شدند (به ترتیب آرای کسب شده)

1. آقای دکتر سید مهدی رضایت

2. آقای دکتر محمد کاظم کوهی

3. آقای دکتر رضا فریدی مجیدی

4. آقای دکتر فرید عابدین درکوش

5. آقای دکتر حسین قنبری و

6. خانم دکتر شرمین خرازی به عنوان بازرس.

همچنین خانم دکتر سپیده اربابی، دبیر کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو و آقای دکتر پیمان کیهان ور به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره و آقای مهندس مالک سعیدی به عنوان عضو علی البدل بازرس انتخاب شدند.http://isnm.ir/Nano-News/61-MPISNM.html

متن نظر