شماره های تماس جدید
تاریخ خبر : 1393/08/19 تعداد بازدید : 6448 موضوع خبر : اخبار داخلی کمیته

شماره های تماس جدید کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو به قرار زیر است:

شماره های تماس جدید کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو به قرار زیر است:
تلفن: 88923192
فکس: 88923191

---

متن نظر