بازدید آقایان دکتر پیرصالحی و دکتر کریمی از غرفه کمیته در جشنواره نانو
تاریخ خبر : 1393/07/16 تعداد بازدید : 5842 موضوع خبر : اخبار داخلی کمیته

آقای دکتر پیرصالحی؛ مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو ومواد مخدر سازمان غذا و دارو به همراه آقای دکتر کریمی؛ معاونت فنی آن اداره کل در حاشیه بازدید از هفتمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو از غرفه کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو بازدید نمودند.

 آقای دکتر پیرصالحی؛ مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو ومواد مخدر سازمان غذا و دارو به همراه آقای دکتر کریمی؛ معاونت فنی آن اداره کل در حاشیه بازدید از هفتمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو از غرفه کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو بازدید نمودند.
در این بازدید، کارشناسان کمیته ضمن ارائه گزارش از عملکرد این کمیته، به ارائه آمار پیشرفت های اخیر در حوزه مجوزهای صادره به محصولات سلامت محور مبتنی بر فناوری نانو پرداختند.
آقایان دکتر پیرصالحی و دکتر کریمی نیز ضمن ابراز خرسندی از روند بررسی اینگونه محصولات در کمیته نانو، از زحمات آقای دکتر رضایت رئیس کمیته و خانم دکتر اربابی دبیر کمیته و سایر کارشناسان تشکر نمودند.

---

متن نظر