جلسه تقدیر و تشکر از دست اندرکاران اولین مسابقه و جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ خبر : 1393/04/11 تعداد بازدید : 9051 موضوع خبر : اخبار داخلی کمیته

به منظور تشکر و قدردانی از کلیه عوامل اجرایی و دست اندرکاران اولین مسابقه و جشنواره فناوری نانو، جلسه ای در روز سه شنبه مورخ 93/04/10 برگزار شد.

به منظور تشکر و قدردانی از کلیه عوامل اجرایی و دست اندرکاران اولین مسابقه و جشنواره فناوری نانو، جلسه ای در روز سه شنبه مورخ 10/4/93 برگزار شد.  در این جلسه که با حضور دکتر سیدمهدی  رضایت، رییس واحد، معاونان و مدیران برگزار شد، ضمن تشکر و قدردانی و اهداء لوح تقدیر به کلیه عوامل اجرایی، به بررسی و نقد نحوه برگزاری جشنواره نیز پرداخته شد. دکتر سیدمهدی رضایت، رئیس واحد علوم دارویی و جشنواره نانو ضمن تشکر از برگزار کنندگان، همدلی و همبستگی عوامل اجرایی را یکی از دستاوردهای مهم این جشنواره شمردند و این جشنواره را افتخاری برای دانشگاه آزاد اسلامی دانستند که در آن به ظرفیتهای خود پی برده است.
دکتر سپیده اربابی معاون پژوهش و فناوری و دبیر این جشنواره نیز ضمن تقدیر و تشکر از کمیته علمی و عوامل اجرایی برگزاری این همایش را فرصتی دانستند که دانشگاه آزاد اسلامی توانست از نظر علمی و فناوری بار دیگر در سطح کشور مطرح شود.
لازم به ذکر است کارشناسان کمیته فناوری نانو به عنوان کارشناسان کمیته علمی و همچنین اجرایی این رویداد به همکاری پرداختند.

---

متن نظر