دومین نشست تخصصی از پایان نامه تا صنعت در حوزه نانوپزشکی
تاریخ خبر : 1393/04/01 تعداد بازدید : 5671 موضوع خبر : اخبار نانوپزشکی داخلی

دومین نشست تخصصی از پایان نامه تا صنعت در حوزه نانوپزشکی در تاریخ 21 خرداد ماه 1393 با محوریت انجمن نانوفناوری پزشکی ایران و با همکاری دانشکده فناوریهای نوین دانشکده علوم پزشکی تهران، گروه نانوتکنولوژی پزشکی و حمایت ستاد توسعه فناوری نانو در محل سالن همایش ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

دومین نشست تخصصی از پایان نامه تا صنعت در حوزه نانوپزشکی در تاریخ 21 خرداد ماه 1393 با محوریت انجمن نانوفناوری پزشکی ایران و با همکاری دانشکده فناوریهای نوین دانشکده علوم پزشکی تهران، گروه نانوتکنولوژی پزشکی و حمایت ستاد توسعه فناوری نانو در محل سالن همایش ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.
در این نشست 4 نفر از اساتید به ایراد سخنرانی پرداختند. مراسم با سخنرانی جناب آقای دکتر سید مهدی رضایت (مدیر کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد توسعه فناوری نانو، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو) آغاز شد. ایشان در سخنان خود با اشاره به اهداف ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برای برگزاری چنین نشستهایی به ارائه الگوهایی برای بهتر شدن ارتباط افراد علمی با تولید و صنعت تاکید کردند و با بیان لزوم بهره مندی صنعت از دانش افراد نخبه به سخنان خود پایان دادند. در ادامه جناب آقای دکتر محمد کاظم کوهی (رییس نشست و عضو هیات علمی دانشگاه تهران ) در زمینه آشنائی با مراکز رشد و خدمات فناوری تا بازار مطالبی ارائه کردند سخنران سوم این مراسم آقای دکتر بهمن ابراهیمی (عضو هیات علمی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران) بودند که در زمینه آشنایی با مدل کسب و کار و ارائه روش تدوین طرح کسب و کار و مدل درآمدی به ایراد سخنرانی پرداختند. سخنران پایانی این مراسم دکتر رضا باقری (عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف) بودند که سخنرانی ایشان در زمینه پایان نامه های کاربردی و نمونه های موفق در تعامل با صنعت بود. پس از پایان سخنرانیها، حاضران در نشست به بیان دیدگاهها و ارائه جمع بندی در خصوص مطالب مطرح شده پرداختند.
این نشست با حضور 19 نفر از اساتید و متخصصین از 12 دانشگاه کشور، کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو  و 3 شرکت دانش بنیان و به دبیری  آقای دکتر رضا فریدی مجیدی (عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران) برگزار گردید.

www.isnm.ir

متن نظر