تقدیر ریاست محترم جمهور از وزارت بهداشت
تاریخ خبر : 1390/09/09 تعداد بازدید : 7136 موضوع خبر : اخبار نانوپزشکی داخلی

مقام محترم ریاست جمهور بواسطه تولید داروی ضدسرطان با دانش نانو فناوری، از زحمات مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تقدیر فرموده اند.

مقام محترم ریاست جمهور بواسطه کسب رتبه برتر در محور حمایت از فناوریهای نوین در جهت تولید داروهای با فناوری بالا و تجهیزات پیشرفته علی الخصوص حوزه داروهای ضدسرطان با دانش نانو فناوری، از جناب آقای دکتر شیبانی و زحمات مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تقدیر فرموده اند.

Congratulations

در این راستا جناب آقای دکتر شیبانی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو از حمایت های سرکار خانم دکتر وحید دستجردی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قدردانی نموده اند.

متن نامه قدردانی جناب آقای دکتر شیبانی، از سرکار خانم دکتر وحید دستجردی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اینجا قابل دریافت است.

http://fdo.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=114&pageid=12801&newsview=49817

متن نظر