جناب آقای دکتر دیناروند معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو شد
تاریخ خبر : 1392/06/09 تعداد بازدید : 4890 موضوع خبر : اخبار نانوپزشکی داخلی

طی حکمی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر رسول دیناروند معاون وزیر و رییس سازمان غذا و داروی کشور شد.

جناب آقای سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی حکمی، دکتر رسول دیناروند را به سمت معاون وزیر و رییس سازمان غذا و داروی کشور منتصاب نمودند.

ایشان هم اکنون استاد فارماسیوتیکس دانشگاه علوم پزشکی تهران، رییس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رییس مرکز تحقیقات نانوفناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. برخی از سوابق اجرایی ایشان به شرح زیر است:

 1. معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال های 84 تا 88
 2. مدیرعامل گروه دارویی سبحان (وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام) از سال 77 تا 84
 3. مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در فناوری نوین در سال های 77 تا 83
 4. قائم مقام معاونت درمان و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال های 74 تا 76

ایشان همچنین در کمیته ها و انجمنهای زیر عضویت دارند:

 1. عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی
 2. عضو کمیته تحقیقات دارویی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 3. عضو شورای بررسی و تدوین داروهای ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 4. عضو شورای آموزش داروسازی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 5. عضو و دبیر بورد فارماسیوتیکس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 6. رئیس شبکه تحقیقاتی نانوفناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 7. عضو هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 8. عضو هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 9. عضو کمیته علوم پایه شورای عالی تحقیقات و فناوری (عتف)
 10. عضو هیئت مدیره انجمن متخصصین علوم دارویی
 11. عضو هیئت مدیره انجمن سامانه های نوین دارورسانی

 

http://fdo.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=114&pageid=12801&newsview=93266

متن نظر