برگزاری دومین جلسه کمیسیون توسعه فناوری و نوآوری
تاریخ خبر : 1392/03/26 تعداد بازدید : 5115 موضوع خبر : اخبار داخلی کمیته

دومین جلسه کمیسیون توسعه فناوری و نوآوری روز یکشنبه 19 خرداد با حضور ریاست سازمان و اعضای این کمیسیون تشکیل شد.

دومین جلسه کمیسیون توسعه فناوری و نوآوری روز یکشنبه 19 خرداد با حضور ریاست محترم سازمان غذا و دارو و اعضای این کمیسیون تشکیل شد. جناب آقای دکتر رضایت رئیس محترم کمیته فناوری نانو به عنوان یکی از اعضای این کمیسیون در این جلسه حضور داشتند.

در این جلسه در خصوص نقش سازمان غذاو دارو در ایجاد زیر ساختهای مناسب برای توسعه فناوری و نوآوری و برنامه های آن در زمینه تولید داروهای جدید با فناوری روز دنیا بحث و تبادل نظر گردید.  

اعضای کمیسیون در خصوص به ظهور رسیدن طرحها و پروژه های دارویی، مواردی را مطرح نموده و راهکارهای آن را بررسی نمودند. در این راستا پبیشنهاداتی از طرف اعضای کمیسیون ارائه و مقرر گردید این پیشنهادات کارشناسی شده و گزارش کارشناسان در جلسه کمیسیون بعدی مورد بررسی قرار گیرد.

اعضای این کمیسیون تاکید داشتند قبل از هر اقدامی در زمینه تولید محصولات دارویی جدید نسبت به دریافت تاییدیه از مراجع بهداشت جهانی و استانداردهای روز جهان برای داروهای در دست تولید اقدام شود که بعد از تولید دچار مشکل ضوابطی و قانونی نشوند.
در این جلسه در خصوص صرفه جویی ارزی و ارزبری داروهای هایتک تولید داخل آمارهایی ارائه شد .

---

متن نظر