برگزاری کارگاه مدیریت دارایی های فکری
تاریخ خبر : 1390/09/06 تعداد بازدید : 5886 موضوع خبر : اخبار داخلی کمیته

کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو کارگاهی تحت عنوان "مدیریت دارایی های فکری" را جهت آشنایی هر چه بیشتر شرکت ها با این مقوله برگزار نمود.

با توجه به نیاز شرکت های تولیدکننده محصولات سلامت محور به با آشنایی دارایی های فکری (پتنت، علامت تجاری، راز تجاری و ...)، نحوه ثبت و مدیریت آن، کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو کارگاهی تحت عنوان “مدیریت دارایی های فکری” را در روز سه شنبه اول آذرماه سال 1390 برگزار نمود.

کارگاه فوق با دعوت از شرکت های معظم تولید کننده دارو و همچنین شرکت های تولید کننده محصولات سلامت محور مبتنی بر فناوری نانو که با کمیته ارتباط داشتند، برگزار شد. در مجموع مدیران و کارشناسان 15 شرکت به همراه همکارانی از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و سازمان غذاو دارو در این کارگاه شرکت نمودند.

جناب آقای دکتر رضایت، رئیس کمیته در ابتدا به تبیین اهداف برگزاری این کارگاه پرداختند. ایشان همچنین آینده فناوری نانو و بازار این فناوری در صنایع سلامت محور را تشریح نموده و اهمیت دارایی فکری در این حوزه را به حضار یادآور شدند. در ادامه جناب آقای مهندس علم خواه - مدیر عامل موسسه دارایی های فکری و فناوری مدرس- به تدریس سرفصل های پیش بینی شده پرداختند.

در پایان نیز به هر یک از شرکت کنندگان گواهینامه حضور در کارگاه با امضای جناب آقای دکتر شیبانی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو و سرکار خانم دکتر اربابی، دبیر کمیته فناوری نانو این سازمان ارائه گردید.

---

متن نظر