مقالات ارسالی به سمپوزیوم
تاریخ خبر : 1391/12/16 تعداد بازدید : 6352 موضوع خبر : اخبار همایش ها

چکیده مقالات پذیرفته شده در سمپوزیوم تخصصی ایمنی نانومواد در انسان و محیط زیست در صفحه سمپوزیوم سایت کمیته فناوری نانو در دسترس قرار گرفت.

تعداد 137 مقاله در مدت مقرر برای دریافت مقالات به دبیرخانه این سمپوزیوم ارسال گردید. از این میان 91 مقاله برای ارائه در مدت برگزاری سمپوزیوم بصورت پوستر انتخاب گردیدند. چکیده مقالات پذیرفته شده در سمپوزیوم تخصصی ایمنی نانومواد در انسان و محیط زیست در صفحه سمپوزیوم سایت کمیته فناوری نانو در دسترس قرار گرفت.

65 دانشگاه و مرکز پژوهشی در تولید این مقالات مشارکت داشتند. لازم به ذکر است در احتساب تعداد مراکز مشارکت کننده در مقالات ارسالی به سمپوزیوم، تمامی مراکزی که در نگارش یک مقاله دخیل بودند، بصورت مجزا در نظر گرفته شدند.

سهم دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی مختلف از مقالات ارسال شده به قرار زیر است:

 

 

 

مقالات برتر

دو مقاله به عنوان پوستر برتر انتخاب و از ایشان تقدیر بعمل آمد. مقالات فوق به قرار زیر هستند:
1. مقاله با عنوان “بررسی اثر نانو اکسید روی بر روی جوانه اندام حرکتی جنین موش نژاد NMRI در شرایط in vivo” با ارائه خانم مریم السادات نژادفاضل و همکاری آقایان کاظم پریور، علیرضا بدیعی و خانم نسیم حیاتی رودباری
2. مقاله با عنوان “Removal of Residual Pesticides from Water by Nano Graphene” با ارائه خانم بنفشه ذوالقدر و همکاری آقایان علیمراد  رشیدی، علیرضا یزدی نژاد و خانم ها پریسا زیارتی  و مهشاد علائی

---

متن نظر