لیست مقالات پذیرفته شده
تاریخ خبر : 1391/11/18 تعداد بازدید : 5622 موضوع خبر : اخبار همایش ها

لیست مقالات پذیرفته شده در سمپوزویم تخصصی ایمنی نانومواد در انسان و محیط زیست اعلام گردید.

لیست مقالات پذیرفته شده در سمپوزویم تخصصی ایمنی نانومواد در انسان و محیط زیست اعلام گردید.  از ارائه دهندگان خواهشمند است به بخش مربوطه در صفحه سمپوزویم تخصصی ایمنی نانومواد مراجعه نموده و اطلاعات مندرج را مطالعه نمایند.

---

متن نظر