برگزاری مجموعه کارگاه های آموزشی تحت عنوان فناوری نانو در حوزه سلامت و بهداشت
تاریخ خبر : 1390/08/28 تعداد بازدید : 5763 موضوع خبر : اخبار داخلی کمیته

کمیته فناوری نانو سازمان غذا و و دارو با در نظر دارد تا مجموعه ای از کارگاه های آموزشی تحت عنوان فناوری نانو در حوزه سلامت و بهداشت را جهت آشنایی بیشتر مدیران و کارشناسان سازمان غذا و دارو با مباحث مرتبط برگزار نماید.

با توجه به اعلام نیاز رؤسای محترم ادارات سازمان غذا و دارو در خصوص برگزاری کارگاه های آموزشی در حوزه فناوری نانو، کمیته فناوری نانو این سازمان در نظر دارد تا مجموعه ای از کارگاه های آموزشی تحت عنوان فناوری نانو در حوزه سلامت و بهداشت را جهت آشنایی بیشتر مدیران و کارشناسان سازمان غذا و دارو با مباحث مرتبط برگزار نماید. اولین سری از این مجموعه طی روزهای سه شنبه مورخ 8/9/90 و دوشنبه مورخ 21/9/90 برگزار خواهد شد.

---

متن نظر