ارائه گزارش عملکرد و برنامه های آتی کمیته نانو به رئیس...
تاریخ خبر : 1397/04/24 تعداد بازدید : 112

جناب آقای دکتر رضایت رئیس کمیته فناوری نانو به همراه سرکار خانم دکتر حقگو دبیر این کمیته، روز 19 تیرماه با جناب آقای دکتر اصغری، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دیدار داشتند. در این جلسه گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه های آتی کمیته با رویکرد توسعه تعاملات درون سازمانی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

حضور کمیته در انتخابات انجمن علمی نانوفناوری پزشکی

جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران روز سه شنبه 28/03/97 در محل سالن شورای دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

صدمین شماره خبرنامه کمیته فناوری نانو

انتشار ماهنامه کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو که از میانه سال 88 آغاز شده است، این ماه به صدمین شماره خود رسید.

برگزاری اولین جلسه کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو در سال جدید

اولین جلسه کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو در سال جدید روز چهارشنبه مورخ 26ام اردیبهشت سال 1397 با حضور آقای دکتر رضایت ریاست کمیته، خانم دکتر حقگو جهرمی دبیر کمیته و اعضای کمیته در محل ستاد توسعه فناوری نانو برگزار گردید.

ارزیابی روش های آزمایشگاهی برای ارزیابی خطر و ایمنی و تولید نانومواد توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) گزارشی تحت عنوان " بررسی روش های آزمایشگاهی مورد استفاده توسط سازمان OECD برای ارزیابی خطرات سلامتی در طرح سنجش ایمنی نانومواد تولید شده" منتشر کرد.

کلمه کلیدی

از تاریخ

تا تاریخ

موضوع