انتشار فهرست اولویت های نیاز به تولید دانش بنیان تجهیزات...
تاریخ خبر : 1401/01/07 تعداد بازدید : 268

اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در راستای برنامه ریزی و اقدام جهت تحقق هدف “تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی “ در سال 1401، فهرست اولویتهای تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی براساس میزان ارزبری جهت بهره برداری فعالان این حوزه را منتشر کرد.

تبریک سال 1401

کمیته فناوری نانو فرارسیدن نوروز 1401 را به همه خوانندگان و سروران بزرگوارش شادباش گفته، تندرستی و نیکروزی ایشان را از درگاه ایزد منان خواستار است.

وبینار همکرایی علوم در آموزش داروسازی

دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی وبینار همکرایی علوم در آموزش داروسازی را در روز سه شنبه مورخ 28-10-1400 از ساعت 10 الی 12 برگزار می نماید.

وبینار تدوین استانداردهای بین المللی در حوزه ایمنی و سلامت

انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و شبکه ایمنی نانو وبینار "تدوین استانداردهای بین المللی در حوزه ایمنی و سلامت" را در روز چهارشنبه 22 دی ماه ساعت 15 الی 17 برگزار می کند.

آینده پژوهی در حوزه علوم پزشکی

گروه آینده نگری و نظریه پردازی و رصد کلان سلامت فرهنگستان علوم پزشکی وبیتار "فن آوری‌های نوظهور در حوزه علوم پزشکی با چشم انداز‌هایی از آینده ۲۰۵۰" را در روز چهارشنبه مورخ 22-10-1400 از ساعت 10 الی 12 برگزار می نماید.

کلمه کلیدی

از تاریخ

تا تاریخ

موضوع